Concurs Bebras Romania

 
 

Protectia datelor personale

Concursul Bebras este organizat de ECDL ROMANIA - operatorul standardului international ECDL pentru certificarea competentelor digitale in Romania.

ECDL ROMANIA este inregistrata in Registrul de Evidenta a Prelucrarilor de Date cu Caracter Personal cu numerele de înregistrare: 8607, 27033 si 37809.

In cadrul organizarii si desfasurarii concursului Bebras:

In cazul refuzului de a furniza aceste date, ECDL ROMANIA va refuza initierea de raporturi juridice, intrucat va fi pusa in imposibilitatea de a respecta cerintele legale si cele impuse de standardele de organizare a concursului Bebras.

Datele personale ale elevilor inscrisi in concurs vor fi stocate in platforma online numai pe durata concursului Bebras.

Scopul principal pentru care ECDL ROMANIA colecteaza datele cu caracter personal mentionate mai sus il constituie: inscrierea elevilor in vederea participarii la concursul Bebras pe baza unor date de autentificare generate de platforma online a concursului, anuntarea clasamentului general pe website-ul concursului www.bebras.ro si acordarea catre fiecare profesor a dreptului si posibilitatii de a inscrie elevii la concurs.

Persoanelor care se inscriu in acest concurs le sunt garantate drepturile potrivit Legii 677/2001.

Conform Legii nr. 677/2001, persoanele fizice beneficiaza de dreptul de informare, de acces, de interventie asupra datelor, de opozitie, dreptul de a nu fi supus unei decizii individuale si dreptul de a se adresa Autoritatii Nationale de Supraveghere a Prelucrarii Datelor cu Caracter Personal si justitiei. Pentru exercitarea acestor drepturi, persoanele in cauza se pot adresa cu o cerere scrisa, datata si semnaa?, catre ECDL ROMANIA, la adresa Str. Calea Grivi?ei nr 8-10, etaj 6, sector 1, Bucuresti.